เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา พวกเราชาวโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ลงพื้นที่ในกิจกรรม ปันรัก ปันสุข โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ปี 2566 ซึ่งมี นายนพพล พันธุ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำคณะผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลบางโปรงโดยกิจกรรมปันรัก ปันสุข นี้ ทางโรงไฟฟ้าพระนครใต้พร้อมทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกิดในแต่ละเดือน จะร่วมกันสนับสนุนสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการทำความดีในเดือนเกิด และถือเป็นของขวัญมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ และยังเป็นของขวัญให้กับตนเองในการการเริ่มต้นวันเกิดด้วยความสุขในการแบ่งปันทั้งนี้ทีมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปันรัก ปันสุข จะลงพื้นที่เพื่อแบ่งปันความสุขในทุกๆเดือน แล้วเดือนหน้ามาพบกันอีกกฟผ.

error: Content is protected !!