ทีมผู้พิชิตขยะของอีอีพี นำโดย นางสาวชลลดา จิตอนงค์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร และนายนาวี ฝางคำ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมพนักงานของอีอีพี ออกให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนจากต้นทาง เพื่อลดขยะสะสมที่จะถูกนำไปฝังกลบที่ปลายทาง คือ บ่อขยะ และการลดการสร้างขยะโดยยึดหลัก 3Rs เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ชุมชนพระปิ่น 8 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

eep

นอกจากนี้ ทีมผู้พิชิตขยะ ได้นำนวัตกรรมอย่างง่ายสไตล์อีอีพี ได้แก่ การสร้างแปลงปลูกผักคีย์โคน (Keycone) ที่มีรูปทรงเหมือนพิซซ่าที่โดนกินแล้วไป 1 ชิ้น โดยการนำวัสดุ เช่น ขวดแก้ว กระป๋อง เศษไม้ เศษอิฐ มาก่อเป็นบ่อ และนำถังพลาสติกก้นรั่วมาฝังไว้ตรงกลางแปลงคีย์โคน นำเศษอาหาร เศษผักผลไม้ มาใส่เพื่อเป็นอาหารให้กับแปลงผักคีย์โคน และการปลูกผักน้องห้อยลอยฟ้า เหมาะสำหรับพื้นที่แคบๆ ได้แก่ คอนโด โดยประชาชนที่เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ และเริ่มนำองค์ความรู้ของอีอีพีไปใช้ในครัวเรือนeep

error: Content is protected !!