“พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดแพรกษา”
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 นดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา
ได้เดินทางมาร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ซึ่งในปีนี้ ดร.กำนันชั้น กล่อมพิรุณ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพในพิธีีกรานกฐิน หรือพิธีทอดกฐินในปีนี้ โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวแพรกษาและพื้นที่ใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยท่านพระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดแพรกษา และเจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการรับผ้ากรานกฐิน โดยพิธีทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน สืบสานพระพุทธศาสนานี้ จะใช้เวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกราน คือระยะเวลาทอดกฐิน ซึ่งเป็นการถวายในระยะเวลาตามพระพุทธานุญาตกำหนดพอครบตามระยะเวลาที่กำหนดก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีทอดกฐิน“พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดแพรกษา”
error: Content is protected !!