ที่ห้องโถงศาลาสุขใจ สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ“สะพายกล้อง ส่องบางปู ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่บางปูให้คึกคักมีสีสันและเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว นักถ่ายภาพเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางปูและประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันจำนวนมาก    บางปูจัดประกวดภาพถ่าย

โดย มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ จำนวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วย อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ด้านการถ่ายภาพ ปี 2552 นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ นายกสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน เฉตระการ ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี 2551ดร.สงคราม โพธิ์วิไล บูรพาจารย์การถ่ายภาพ ปี 2560 นายพิสิฐ เสนานันท์สกุล ศิลปิลนักถ่ายภาพไทย ปี 2552 อาจารย์เกรียงไกร ไวยกิจ ศิลปิลนักถ่ายภาพไทย ปี 2553 นายสัมพันธ์ อัสรางชัย อุปนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ อาจารย์วันชัย สืบสมาน ช่างภาพกิตติมศักดิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสมบัติ เกตุแก้ว ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์ภาพถ่าย ปี 2561 ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน สำหรับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ในครั้งนี้ จำนวน 1,215 ภาพ จากผู้ส่งภาพ จำนวน 170 คน

บางปูจัดประกวดภาพถ่าย

นอกจากนั้นแล้วยังมีการเสวนาในหัวข้อ “เรื่องเล่านอกบันทึกชาวบางปู” ซึ่งเป็นกิจกรรมการพูดคุยแรกเปลี่ยนเรื่องราวของคนบางปูในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งอาจยังไม่มีใครทราบเนื่องจากไม่มีการบันทึกไว้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้มีประสบการณ์ที่จะมาร่วมเสวนาให้ผู้ร่วมงานได้รับฟังถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์ที่สำคัญของบางปู โดยมี พันเอก(พิเศษ)อนุสิทธิ์ เวนานนท์ ข้าราชการบำนาญกองทัพบก กองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ (มะโหนก) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนอกกะลา(บ้านลุงสอนหลาน) นาวาโท กีรติ เทศเจริญ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพอเพียงตามรอยพ่อ จังหวัดเพชรบุรี และนายยอดมณู ภมรมตรี พิธีกร ดารา นักแสดง ทายาทผู้อยู่ในบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ โดยมีนางสุนีย์ งามมนตรีลีลา หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการเทศบาลตำบลบางปู เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยทางเทศบาลตำบลบางปู จะประกาศผลการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ในวันที่ 6 กันยายน 2566 และมอบรางวัล วันที่ 10 กันยายน 2566บางปูจัดประกวดภาพถ่าย

O
error: Content is protected !!