วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ให้การต้อนรับ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และตรวจติดตามโครงการรักษ์ลำคลอง ของกระทรวงอุตสาหกรรม

กฟผ.
โดยได้นำชมสวนบางโปรง พร้อมฟังบรรยายการดำเนินกิจการด้านการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และการเปิดสวนบางโปรงเพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการออกกำลังกาย การพบปะพูดคุยและพักผ่อน รวมทั้งมีพื้นที่ให้กับเยาวชนได้เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กฟผ.
จากนั้นได้นำเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านภู่ไท ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ทองม้วน ขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมคลองบางฝ้าย ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมกับชุมชนตำบลบางโปรงเพื่อจัดทำถังดักไขมันแบบ DIY เพื่อใช้ลดไขมันที่จะลงไปสู่ลำคลองอันสามารถก่อให้เกิดมลภาวะในแม่น้ำลำคลองได้ โดยถังดักไขมัน DIY เป็นหนึ่งในโครงการรักษ์ลำคลอง ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสภาพน้ำในลำคลอง อันจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ได้กฟผ.

error: Content is protected !!