eepกรุ๊ป

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอบีนาช มาจี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (อีอีพีกรุ๊ป) พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลนักเรียน โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50,000 บาท โดยมีดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบeepกรุ๊ป

error: Content is protected !!