เมื่อเวลา 09.00น.วันที่19พฤศจิกายน 2566 ที่วัดบางน้ำผึ้งใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยพระครูปัญญาธีรานุวัตร,ดร. เจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งใน ได้จัดให้มีพิธีเบิกเนตรและฉลองพระพุทธบารมีศรีนครเขื่อนขันธ์-พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าและท้าวเวสสุวรรณ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมวชิรมุนีวิ. กรรมการเถระสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระราชเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวง และพระราชพัฒนสุนทรเจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม วรวิหารท้าวเวสสุวรรณวัดบางน้ำผึ้งใน

 
 
 

โดยได้รับเกียรติจากนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ นางอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติและประชาชนร่วมในพิธี โดยมีน.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในช่วงเช้าได้มีพิธีบวงสรวงเทพเทวา พิธีเบิกเนตรและฉลองพระพุทธบารมีศรีนครเขื่อนขันธ์-พระไภษัชนคุรุพุทธเจ้าและท้าวเวสสุวรรณ และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นการฉลองจากนั้นได้มีการถวายภัตตาหารเพลและมีการแสดงโขนท้าวเวสสุวรรณวัดบางน้ำผึ้งใน

 
 
 

เนื่องจากวันที่ 19พฤศจิกายน ได้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ทางวัดจึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณ ของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ให้ตามความปรารถนา ครั้งดำรงชีวิตอยู่ โดยเมื่อวันที่2-3พ.ย.2565 นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ได้มาร่วมพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธบารมีศรีนครเขื่อนขันธ์ และท้าวเวสสุวรรณ และได้ปวารณาว่าถ้าได้หล่อพระทั้ง 2 องค์นี้เรียบร้อยแล้ว  ก็จะรับเป็นเจ้าภาพในงานเบิกเนตรและงานฉลองด้วย ขณะที่ทางวัดบางน้ำผึ้งในและผู้ใกล้ชิด ยังคงระลึกถึงคุณงามความดีของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหมเสมอมา จึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อให้สมกับความตั้งใจ ของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ได้สมความปรารถนาที่ได้ตั้งใจไว้ท้าวเวสสุวรรณวัดบางน้ำผึ้งใน

 
 
 
error: Content is protected !!