โรบินสัน

ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “โรบินสันปันน้ำใจ” ร่วมสืบสานวัฒนธรรมการละเล่นหมากรุกคนชุมชนคลองตาเจี่ย พร้อมร่วมส่งมอบเงินให้แก่ประธานชมรมหมากรุกคน ชุมชนคลองตาเจี่ย โดยมี นายเอกรักษ์ แสงสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจาก คุณราชพฤกษ์ อุบลศรี Head of Regional Operation Robinson Lifestyle ในนามคณะกรรมการ กล่าวรายงานโรบิน

โดยมี คุณราชพฤกษ์ อุบลศรี Head of Regional Operation Robinson Lifestyle พร้อมด้วย คุณภูมินทร์ อ่อนดี ผู้จัดการสาขาโรบินสัน สมุทรปราการ คุณชลวัฒน์ ทัดเจริญ ผู้แทนชมรมวัฒนธรรมหมากรุกคน ชุมชนคลองตาเจี่ย นายณรงค์ บุญช่วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางปู กลุ่มนักดนตรีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รวบรวมเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยได้นำรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่ ชมรมหมากรุกคน ชุมชนคลองตาเจี่ย เพื่อนำไปซื้อชุดสวมใส่ในการแสดง เครื่องดนตรี และอุปกรณ์การละเล่นหมากรุกคนโรบินสัน

สำหรับโครงการ “โรบินสันปันน้ำใจ” ร่วมสืบสานวัฒนธรรมการละเล่นหมากรุกคนชุมชนคลองตาเจี่ย เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ โรบิลสัน ท้อปส์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์ สปอร์ท บีทูเอส ออฟฟิศเมท และโกว้าว คือการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และชุมชน ในเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมและสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งการเล่นหมากรุกคน ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรม ที่หาชมยาก ในประเทศไทยมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบสานกันมานานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษกว่า 80 ปีแล้ว เป็นประเพณีที่สวยงามและควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ จะมีการละเล่นหมากรุกคนเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่วัดราษฏร์บำรุง ตำบลบางปูเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยชมรมหมากรุกคน ชุมชนคลองตาเจี่ยโรบินสัน

 

error: Content is protected !!