สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ที่ 24 พฤษภาคม 2564  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 180 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 166  ราย  แบ่งเป็นอำเภอเมืองสมุทรปราการ  116 ราย  อำเภอพระประแดง  1 ราย  อำเภอบางพลี  19   ราย อำเภอบางบ่อ 1 ราย อำเภอบางเสาธง  29  ราย  รับมารักษาต่อในสมุทรปราการ 14 ราย  มีผู้เสียชีวิต  2  ราย  เป็นชายไทย อายุ 40 ปี ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีโรคประจำตัว ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง  ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ส่วนรายที่สองเป็นหญิงไทย อายุ 67 ปี ประวัติ เดินทางไปยังสถานที่แออัด มีโรคประจำตัว ไขมันสูง เบาหวาน ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้มีจำนวน  60  ราย

ขณะที่ภาคเอกชนตลาดใหม่สำโรง เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ และพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ปิดตลาด ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำผงซัก บริเวณแผงตลาดสดและโดยรอบ พร้อมฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการก่อนที่จะเปิดดำเนินการตามปกติ ทั้งนี้ตลาดยังขอความร่วมมือให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้มาใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย มีจุดตั้งวางเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้าอนามัย และจัดเว้นระยะห่างทางสังคม ให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเคร่งครัด

ส่วนข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน  317   เตียง คงเหลือ 59  เตียง   โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel) จำนวน 944 เตียง คงเหลือ 118   เตียง โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ จำนวน  206  เตียง คงเหลือ  32   เตียง ( ไม่มี Hospitel )  โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 1, 147 เตียง คงเหลือ 82  เตียง   Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง จำนวน 1,109  เตียง คงเหลือ 385  เตียง  หากยังไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ในอนาคตอันใกล้อาจจะประสบปัญหาเตียงผู้ป่วยโควิดไม่เพียงพอ  เพราะขณะนี้เตียงโรงพยาบาลรัฐเหลือเพียง 91 เตียง เตียงโรงพยาบาลเอกชนเหลือเพียง 82 เตียงเท่านั้น

 

error: Content is protected !!