eep

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด โดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร นำแผ่นรองซับ จำนวน 3 ลัง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธาณสุขหมู่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่  เยี่ยมให้กำลังใจและมอบแผ่นรองซับให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านกล่อมพิรุณ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ จำนวน 26 หลังคาเรือน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยeep

error: Content is protected !!