อีอีพีมอบถังขยะ 400 ใบให้พ่อเมืองปากน้ำแจกจ่ายไปยังอปท.

อีอีพี รณรงค์ให้ชาวสมุทรปราการ แยกขยะตั้งแต่ที่บ้านก่อนทิ้ง นำร่องมอบถังเขียวใส่ขยะเปียก จำนวน 400 ใบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ แจกจ่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปติดตั้งในย่านชุมชน

เมื่อเช้าวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น    เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ EEP Group ได้เข้าพบนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งมอบถังขยะสีเขียว ขนาด 120 ลิตร จำนวน 400 ใบ สำหรับใส่ขยะชุมชนที่เป็นขยะเปียก ประเภทเศษอาหาร ผักสด ผลไม้สดและใบไม้สด โดยมีนายเฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมในพิธีด้วย

อีอีพีมอบถังขยะ 400 ใบให้พ่อเมืองปากน้ำแจกจ่ายไปยังอปท.

กิจกรรมมอบถังขยะสีเขียว สำหรับใส่ขยะชุมชนประเภทขยะเศษอาหารพืชผักผลไม้ซึ่งเป็นต้นเหตุของการทำให้ขยะชุมชนเกิดกลิ่นเหม็นเพราะเป็นขยะที่บูดเน่าได้นี้ เกิดจากการที่ EEP Group ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ประกอบกิจการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีที่ตั้งของกิจการอยู่ที่ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรแพรกษาใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ศึกษาข้อมูลองค์ประกอบของขยะชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ล่าสุดเมื่อกลางปี 2566 พบว่า องค์ประกอบของขยะชุมชนที่ถูกนำส่งเข้ามาสู่กระบวนการกำจัดขยะของบริษัทนั้น เป็นขยะเปียกประเภทเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ปะปนอยู่ถึง 49% โดยที่ขยะทุกประเภทถูกจัดเก็บแบบผสมปนเปกันมาในรถเก็บขนขยะ จึงเป็นความยากลำบากอย่างยิ่งที่บริษัท จะสามารถแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งได้อย่างหมดจดสมบูรณ์  ขยะในลักษณะผสมปนเปเช่นนี้ ส่วนที่เป็นขยะเปียกจะเกิดการบูดเน่าส่งกลิ่นเหม็น จึงต้องกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบแบบควบคุมพื้นที่ (Control dump) แล้วใช้น้ำจุลินทรีย์อีเอ็มสูตรเฉพาะที่เป็นองค์ความรู้ของบริษัท เป็นตัวช่วยเร่งการย่อยสลายของอินทรีย์สารในขยะเปียกประเภทเศษอาหารพืชผักผลไม้ ให้ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายสั้นลง ความคงอยู่ของกลิ่นเหม็นในช่วงเวลาการบูดเน่าของขยะก็จะสั้นลงตามไปด้วย หากจังหวัดสมุทรปราการมีการร่วมมือรณรงค์แก้ปัญหาขยะชุมชนพร้อมๆกันไปทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นทางคือที่บ้านมีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง ขั้นตอนกลางทางมีกระบวนการเข้าเก็บขนขยะที่เหมาะสมโดยใช้ยานพาหนะเก็บขนขยะที่เหมาะสมกับประเภทขยะ จะทำให้ปลายทาง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาปรับใช้ เป็นวิธีการกำจัดที่เหมาะสมกับบริบทแวดล้อม ปัญหามลภาวะอันเกิดจากขยะชุมชนล้นเมือง เช่นขยะส่งกลิ่นเหม็น บ่อขยะเกิดไฟไหม้ ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงได้ในที่สุดอีอีพีมอบถังขยะ 400 ใบให้พ่อเมืองปากน้ำแจกจ่ายไปยังอปท.

error: Content is protected !!