เครือข่ายรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของไทย  ร่วมจัดงานเดินวิ่ง Eastern Cancer Network Run วิ่งกับหมอ ไม่หงอมะเร็ง@ฉะเชิงเทรา รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ รพ.พุทธโสธร ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง

รพ.ไทยนครินทร์

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์, โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา และสหคลินิกฉะเชิงเทรา ในนามของ Eastern Cancer Network เครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของประเทศไทย พร้อมด้วยผู้สนับสนุน ร่วมกันจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ‘Eastern Cancer Network Run วิ่งกับหมอ…ไม่หงอมะเร็ง@ฉะเชิงเทรา’ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งภาคตะวันออกและทั่วประเทศไทย  โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

‘Eastern Cancer Network’ คือ เครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง รวมทั้งเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างเครือข่าย   ซึ่งประกอบด้วย 4 สถานพยาบาล ได้แก่ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์, โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา และสหคลินิกฉะเชิงเทรารพ.ไทยนครินทร์

นายฐิติ สิหนาทกถากุล ประธานบริหาร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)    กล่าวว่า  สำหรับโรงพยาบาลไทยนครินทร์  เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ โซนตะวันออก  ที่มีการพัฒนาทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การบริการ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงได้มีการเปิดให้บริการศูนย์มะเร็ง (Cancer Center) เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งให้เข้าถึงการรักษาด้วยเครื่องมือทางรังสีรักษาที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง  โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทาง ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และลดผลกระทบหรือผลข้างเคียงให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง Eastern Cancer Network  ร่วมกับ 4 สถานพยาบาล เป็นการก่อตั้งเครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อการส่งต่อผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ร่วมกันเพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างเครือข่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็ง ของกลุ่มประชาชนในภาคตะวันออกของไทยได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน สถานการณ์ โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานว่า แต่ละปี จะมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ 140,000 คน/ปี  หรือคิดเป็นประมาณ 400 คน/วัน จากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบัน  โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคมะเร็ง ให้เป็นเครือข่ายสุขภาพที่สำคัญเพื่อกลุ่มประชาชนในเขตภาคตะวันออกของไทย ได้เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เกิดงานเดินวิ่งการกุศล เพื่อผู้ป่วยมะเร็งในครั้งนี้รพ.ไทยนครินทร์

นอกจากนี้  กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ‘Eastern Cancer Network Run วิ่งกับหมอ ไม่หงอมะเร็ง@ ฉะเชิงเทรา’ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคเอกชน จึงทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของประชาชน และสังคม เป็นกลยุทธ์สำคัญในการรับมือกับปัญหาสาธารณสุขอย่างโรคมะเร็ง โดยมีเป้าหมายที่จะลดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลมะเร็ง โดยการเดิน-วิ่ง เป็นการออกกำลังกายที่ทำได้ทุกเพศทุกวัย  รวมถึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ์การรักษามะเร็ง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วย Eastern Cancer  Network”   หรือเครือข่ายรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของไทย   ได้กำหนดจัดงานเดิน-วิ่งเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง Eastern Cancer Network Run วิ่งกับหมอ ไม่หงอมะเร็ง@ฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากท่านณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 05.30-07.30 น จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ในครั้งนี้ แบ่งระยะการวิ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Fun run ระยะ 5 กิโลเมตร และ Mini marathon ระยะ 10 กิโลเมตร  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งทั้งหมดประมาณ 1,200   คนโดยระยะวิ่ง มินิ มาราธอน (10k)    ยังมีรางวัลสำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัย 3 อันดับแรกดังนี้- รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5,000 บาท- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 4,000 บาท- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาทรพ.ไทยนครินทร์

นายฐิติ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในครั้งนี้ ที่เกิดจากความร่วมมือกันในนามเครือข่าย  Eastern Cancer Network  โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคมะเร็ง  โดยภายหลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา  เพื่อนำไปดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป

“หลังจากงานครั้งนี้ เรายังคงดูแลประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใยผ่านสหคลินิกฉะเชิงเทรา ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการตรวจรักษาด้วยมาตรฐานเสมือนโรงพยาบาล ทั้งโรคทั่วไปและโรคซับซ้อนอย่าง ‘มะเร็ง’ ในเร็วๆนี้”

สหคลินิกฉะเชิงเทรา เป็นคลินิกสาขาแห่งแรกของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตั้งอยู่บนถนนสายกรุงเทพ ฉะเชิงเทรา เขตอำเภอบ้านโพธิ์ ห่างจากวัดพุทธโสธรเป็นระยะทางประมาณ 7 กม.  จะเปิดให้บริการภายในปี 2566  นี้ การบริการของสหคลินิกไทยนครินทร์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00น-20:00 น.ทุกวัน มีการตรวจโดยแพทย์ประจำ จากไทยนครินทร์ และมีการบริการด้วยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆที่จะหมุนเวียนไปให้บริการ มีการให้บริการแผนกตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ และแผนกเอ๊กซเรย์ ที่พิเศษกว่าธรรมดาทั่วไปคือมีบริการ TeleMedicine ติดต่อปรึกษากับทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ด้วย ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง พนักงานบริษัทคู่สัญญาที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้บริการรักษาพยาบาล และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

 

 

error: Content is protected !!