เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชาวบางปู รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางปู ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไทรยอดทอง และทำความสะอาดตลอดเส้นทางจักรยานเลียบคลองชลประทาน ริมถนนสุขุมวิท จนถึงซอยเทศบาลบางปู 123 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชาวบางปู รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ”

error: Content is protected !!