กัมพูชา

ที่ห้องประชุมชั้น6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิล์ดสำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ H.E.Mrs.Chou Bun Eng เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองประธานคณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ประเทศกัมพูชา ได้มาร่วมรับฟังปัญหาการออกหนังสือเดินทางของชาวกัมพูชา โดยมี ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และพ.ต.ต.ณัฐศิลป์ อุปมา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาพบกับแรงงานชาวกัมพูชาจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้แรงงานชาวกัมพูชาสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย

กัมพูชา
โดยขณะนี้จำนวนแรงงานชาวกัมพูชาในประเทศไทย คาดว่ามีจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านคน ทั้งที่เข้ามาตามบันทึกข้อตกลงรัฐบาล (MOU) ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยจำนวนแรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และอยู่ระหว่างรอทำหนังสือเดินทาง มีประมาณ 250,000 คน ซึ่งทางรัฐบาลชาวกัมพูชาที่มาในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการออกหนังสือเดินทางในประเทศไทยให้แก่แรงงานดังกล่าว เพื่อให้มีหนังสือเดินทางอย่างถูกกฎหมายตามระเบียบของประเทศไทยต่อไปกัมพูชา

error: Content is protected !!