วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายนพพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ลงพื้นที่ร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ตำบลบางด้วน เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ โดยมีนายวิทม สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะจากกำนันตำบลบางด้วน และผู้ใหญ่บ้านตำบลบางด้วน อีกทั้ง ทสม.ตำบลบางด้วน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณเขื่อนกันดิน หมู่ที่ 5 ตำบลบางด้วน และพี่น้องชุมชนตำบลบางด้วนยังได้ช่วยกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองบางนางเกรง โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองโรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ตำบลบางด้วน

error: Content is protected !!