นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กปี 2566 โดยมอบผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กโคโดโม ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยส่วนบุคคลโชกุบุสซึโมโนกาตาริ ฟลอเร่ และผลิตภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาด ไลปอนเอฟ เอสเซ้นซ์ เป็นต้น มอบให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และชลบุรี รวม 16 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดดอกไม้, โรงเรียนวัดบางโคล่นอก, โรงเรียนวัดปาริวาศ, โรงเรียนวัดจันทร์นอก, โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา, โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตราน, โรงเรียนวัดช่องลม, โรงเรียนวัดไทร, โรงเรียนวัดช่องนนทรี, ศูนย์เยาวชนลุมพินี, ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้, สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ศูนย์เยาวชนคลองเตย เทศบาลนครแหลมฉบัง ชุมชนหนองคล้าใหม่ และโรงเรียนวัดพระประทานพร รวมประมาณ 6,000 คน สำหรับกิจกรรมนี้ นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่ทางไลอ้อน ประเทศไทย ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องไลออน

error: Content is protected !!