โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1 / ประจำปี2566 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคจำนวนมาก และได้รับปริมาณโลหิตทั้งหมด57,600 ซีซี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4สำหรับกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 -15.00 ณ ห้องประชุมชั้น 4รพ.ไทยนครินทร์

error: Content is protected !!